• ieutto

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1) Açıldı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

Çağrının açılması

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih*

17 Ağustos 2020; Saat 17:00

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması**

15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020

(saat 17:00’ye kadar)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

Eksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.

Destek başlangıç tarihi

1 Ocak 2021

*:Proje başvusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

**Ön kayıt onayı alan kuruluşların proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği en son tarihi ifade etmektedir.

Patent Lisans –  2020 – 1 çağrısı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Çağrı Duyurusu

Kaynak: www.tubitak.gov.tr91 görüntüleme3 yorum
MENÜ
İLETİŞİM

ieutto@ieu.edu.tr

Tel: +90 232 488 8251

Sakarya Cad. No.156 35330 Balçova – İzmir, Türkiye

SOSYAL MEDYA
  • Beyaz YouTube Simgesi
  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember
  • Facebook - Beyaz Çember

© 2019 İzmir Ekonomi Üniversitesi - Teknoloji Transfer Ofisi